美言军事论坛-最新军事新闻

楼主: pangu

西游记解密

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-4-20 21:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 pangu 于 2014-4-21 07:15 编辑

在中国古代最令妖邪胆战心惊并且法力无边的四大灵神就是青龙、白虎、朱雀、玄武也称“四护卫神”。青龙为东方之神;白虎为西方之神;朱雀为南方之神;玄武为北方之神,龟蛇合体。故有“青龙、白虎、朱雀、玄武, 天之四灵,以正四方,王者制宫阙殿阁取法焉。”。

青龙
是青色,大家看亚欧的颜色。当然以前更青。
China, 青龙, 古代的读音,中国就是青龙。
1.png 1.png
白虎

沙漠有点显示红色,以前可能是白色。大家帮忙查一下。
Africa, 白虎的音译,古代南方音;大家可以用南方音读。

4.png 3.png
朱雀
澳大利亚是红色的。所以是是朱雀。
Australian, 朱雀的音译,古代南方音;大家可以用南方音读。
3.png 2.png
玄武

黑色的乌龟,显然是白色的。但是当你靠近看时,土却是黑色的,并且有乌龟的纹路。也就是说,当我们有四象的时候,这里是黑色的地方,人是可以住的。那么科学推测的几万年是从哪里来的呢?
Europe,  玄武的音译,古代南方音;大家可以用南方音读。
2.png 1.png

中文表述这些地名的时候,有很强的意义;反观英语,没有任何来由。这些都体现了拼音文字是中文的音译。
甲骨文 -----》汉字
埃及文-----》汉字
所以埃及肯定会有真正的汉字,玛雅等地方也一样。
只可惜没有中国人考古。现在非洲出现了一些汉文迹象,因为我们的合作多了。


评分

1

查看全部评分

回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-20 21:57 | 显示全部楼层
亚特兰大是什么,在哪里
在地中海西方遥远的大西洋上,

我们知道希腊在东方亚洲,如果你看了上面的推论。亚特兰大在遥远的大西洋,但不是现在的。所以亚特兰大不在西方,而在现在的东方。也许就在中国人的身边。

有一个以惊异文明自夸的巨大大陆。大陆上出产无数的黄金与白银,所有宫殿都由黄金墙根及白银墙壁的围墙所围绕。宫内墙壁也镶
满黄金,金碧辉煌。在那里,文明的发展程度令人难以想象。

地球上只能有这么一个地方。也就是世界的中心

有设备完善的港埠及船只,还有能够载人飞翔的物体。它的势力不只局限于欧洲,还远及非洲大陆。上
面这幅壁画发现于阿克罗提里城中。这座城在3500年前因圣多里尼火山爆发而遭埋没,于1967年自火山灰中挖掘出来,似乎描述的是正前往北非贸易的船 队。在一次大地震之后,使它沉落海底,它的文明随之在人们的记忆中消失。

我不认为是地震,也许那时候的生物都不知道有地震,假如我们知道地是造的。
 

柏拉图在二千年前述说的这个岛屿,令许多人为之向往,但没有人能提出有力的证据证明亚特兰蒂斯确实存在过。因为亚特兰蒂斯消失在一场火山爆发的大地震
及洪水之后,亚特兰蒂斯在顷刻之间便永远沉入了海底。

也不可能有火山。但是有大洪水。也不可能沉没,因为我们现在能找到。

根据柏拉图的记述,由于亚特兰蒂斯的文明程度极高,国势富强,渐渐社会开始腐化,贪财好富,利欲熏
心。遂发动征服世界的战争。但遇到强悍的雅典士兵便吃了败仗。亚特兰蒂斯这种背弃上帝眷顾的行为,导致天神震怒,因而唤起大自然的力量,消灭了这个罪恶之 岛。  亚特兰蒂斯在希腊神话中是海神波塞冬统治的一座广大岛屿。  希腊神话中说,这座岛屿被分割成10份,由波塞冬的5对双生子共同统治。长男亚特拉斯”(Atlas) 以盟主的身份成为王中之王。因此这座广大岛屿被命名为亚特兰蒂斯。  
亚特兰蒂斯位于
海洛克斯之柱” (直布罗陀海峡)外的大西洋中,面积比北非和小亚细亚合起来还更宽广。其强大的权力则不仅限于周边的大西洋诸岛,还远达欧洲、非洲和美洲(真正的大陆)  

他统治世界

亚特兰蒂斯岛的海岸险峻,中央部位却有宽阔肥沃的平原,在距外海
9公里处是首都波塞多尼亚。这座都市十分富裕繁华,其市中心有王宫和奉祀守护神波塞冬 的壮丽神殿。另外,在波塞多尼亚的四周还建有三层的环状运河。最外侧的运河宽500米,可通行大型船只,这些运河都以宽100米的水陆和外海衔接。  神殿是以黄金、白银、象牙或如火焰般闪闪发光、名为欧立哈坎的金属装饰。岛上的所有建筑物都以当地开凿的白、黑、红色的石头建造,美丽而壮观。  环状都市外有宽广的平原,四周为深30米、宽180米、全长达1800公里的沟渠所环绕,内侧的运河,则以每18公里纵横交错的方式围绕着,就好象是 棋盘的格子一样的整齐方正。人们就用此水种植谷物和蔬菜,并用运河将产品搬运到消费地区。  

在水路和海相接之处有
3座港口。港口的附近密集地住着许多居民,从世界各地前来的船只和商人络绎不绝地往返于3座巨大港口之间,港口一带因此而昼夜喧 嚣不已。  平原被分割成90000个地区,每个地区设有一位指挥官。这位指挥官担负着调度一辆战车费用的六分之一、马2匹、骑兵2名、轻战车1台、步兵和驾驶者 各一名的义务。除此之外,还能调度12名战斗员和4名水兵。若将这些兵力加在一起,那么亚特兰蒂斯就能随时拥有120万兵员的强大战斗力了。  拥有强大国力的亚特兰蒂斯,终于越过直布罗陀海峡,开始侵略别国了。  

雅典人,亚洲的土地上

勇敢地抵抗亚特兰蒂斯进攻的是雅典人。雅典人在激战后,终于击退了亚特兰蒂斯军队,保障了国家独立和人民的自由。但未知的悲惨命运立即发生了。
 因为当时爆发了恐怖的地震和洪水,雅典的军队仅仅在悲惨的一昼夜间就陷入地中,

雅典军队落入了海中

而亚特兰蒂斯也陷没于海中从地球上永远消失了。
这是发生于距今 12000年前的事

亚特兰蒂斯没有消失,他藏起来了。


他就是我们的元,第一块陆地,盘古的飞船下的陆地。


评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-20 22:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 pangu 于 2014-4-22 00:38 编辑

天圆地方是什么

我们现在说地,以后说天。

地是什么?
我们古代通常称盘古的第一块地叫地, 其他的叫洲。

地方, 就是地是方的。
据《晋书·天文志》记载:其言天似盖笠,地法覆槃,天地各中高外下。北极之下为天地之中,其地最高,而滂沲四,三光隐映,以为昼夜。天中高于外衡冬至日之所在六万里。北极下地高于外衡下地亦六万里,外衡高于北极下地二万里。天地隆高相从,日去地恒八万里。
地并且是中间高,四周低。

天罗地网
地象网。
屈原《天问》:“增城九重,其高几里?西北辟启,何气通焉?日安不到,烛龙何照?”(注:阆风:山名,相传为神仙所居之地;增城:神话中的地名)。《后汉书·张衡·思玄赋》:“登阆风之曾城兮,构不死而为床”。《注》引《淮南子》:“昆仑山有曾城九重,高万一千里,上有不死树在其西”。今本《淮南子·地形》作增城。又西汉另一版本《淮南子·地形》:“掘昆仑虚以    阖四海之内,东西二万八千里,南北二万六千里,水道八千里,通谷其名川
六百,陆径三千里。禹乃使太章步自东极,至于西极,二亿三万三千五百里七十
五步。使竖亥步自北极,至于南极,二亿三万三千五百里七十五步。凡鸿水渊薮
,自三百仞以上,二亿三万三千五百五十里,有九渊。 禹乃以息土填洪水以为
名山,掘昆仑虚以下地,中有增城九重,其高万一千里百一十四步二尺六寸。上
有木禾,其修五寻,珠树、玉树、?8树、不死树在其西,沙棠、琅在其东,绛
树在其南,碧树、瑶树在其北。?9有四百四十门,门间四里,里间九纯,纯丈五
尺。?9有九井玉横,维其西北之隅,北门开以内不周之风,倾宫、旋室、县圃、
凉风、樊桐在昆仑阊阖之中,是其疏圃。疏圃之池,浸之黄水,黄水三周复其原,
是谓丹水,饮之不死。河水出昆仑东北陬,贯渤海,入禹所导积石山,赤水出其
东南陬,西南注南海丹泽之东。赤水之东,弱水出自穷石,至于合黎,余波入于
流沙,绝流沙南至南海。洋水出其西北陬,入于南海羽民之南。凡四水者,帝之
神泉,以和百药,以润万物。

    昆仑之丘,或上倍之,是谓凉风之山,登之而不死。或上倍之,是谓悬圃,
登之乃灵,能使风雨。或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居。扶木在
阳州,日之所费。建木在都广,众帝所自上下,日中无景,呼而无响,盖天地
之中也。若木在建木西,末有十日,其华照下地。 下地,中有增城九重,其高万一千里百一十步二尺六寸”。等记载。 1.png一座这样的城市。
1.jpg


评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-20 22:24 | 显示全部楼层
东南西北是什么意思?

东,甲骨文 像在包囊 上纵横交叉地捆绑 ,与“束”(包囊)是同源字。古人将行李用一块布包扎在一根便于肩扛的木棍上,成为“橐”。有的甲骨文 将交叉捆绑的 简化成一横指事符号 。有的甲骨文 像大的包囊 里装着小包囊 。造字本义:古人出门远行时携带的、用布和木棍包扎成的行囊。金文 、 承续甲骨文字形 。有的金文 和篆文 承续甲骨文字形 。隶书 将篆文的“木” 简化成 。古人称男子肩扛的行囊为“东”,称女子手提的行囊
1.jpg
东就是东方,东方样子。而且是天崩地列后的样子。那里面的田是什么呢?
简化的东更像一条龙。


西,甲骨文 像用绳带缠绕 的、装行李的囊袋 。造字本义:古代女性装行李的囊袋。有的甲骨文 将缠绕的绳带 简化成 。金文 画出了袋子的提手 。籀文 承续金文字形。篆文 将袋子的提手 写成 。隶书 严重变形,将提手 写成 ,将囊袋 写成 。古人称男子肩扛的行囊为“东”*  ,称女子手提的行囊为“西”。   
4.gif
西是非洲的样子,一个球行的东西。


南,甲骨文   (绳结)  (钟鼓之形),像绳子系着钟鼓的样子。有的甲骨文 为使鼓形的 区别于“凡”,加两横写成 。造字本义:流行于闽越一带的地方打击乐器。金文 在鼓形 中加 (卜,棍棒、鼓槌),表示用棍棒敲击鼓形乐器。篆文 基本承续金文字形。隶书 将篆文的的绳结形状 写成“十” 。

南是澳大利亚的样子。
2.jpg

北,甲骨文 像两个人朝相反方向站立。造字本义:相逆反,相违背。金文  、篆文 承续甲骨文字形。隶书 误将篆文 的“人”  写成“匕” 。“北”的“相背”本义消失后,篆文再加“月”(肉,身体)另造“背”代替。由于古代天子上朝时面朝南方,因此称背所朝的方向为“北”。

四象的北方,分裂的样子
3.gif
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-20 22:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 pangu 于 2014-4-21 00:49 编辑

古代有火山和地震吗
 地球诞生时的面貌和现在不同,包围在地球外表的水汽虽已凝结成液态性的水-海洋,但温度还是很高,那时具有活动力的火山遍布地表,不时喷出火山灰和岩浆 ,大气很稀薄,氢、一氧化碳等,各种气体于空中形成一朵朵的卷云,氧气很少,因无充足的大气层掩蔽,整个地球曝露在强烈的紫外线之下。此时云端的电离子不断引起风暴,而交加的雷电不时侵袭陆地。

盘古造的地没有地震和火上。但有一个恐怖的缺点。

注意看下面的磁场图。盘古造地的时候已经考虑了很多。
注意磁力线:
非洲从南美分离出来,后面会讲到。
南极从澳大利亚分裂。
1.jpg

地球跟月亮表面地理[编辑]
月球是一个南北極稍扁、赤道稍許隆起的扁球。它的平均極半徑比赤道半徑短500米。南北極區也不對稱,北極區隆起,南極區窪陷約400米。但在一般計算中仍可把月球當作三軸橢圓體看待。物理天平動的研究有助於解決月球形狀問題。通過天平動研究還表明,月球重心和幾何中心並不重合,重心偏向地球2公里
幾乎所有的月海都位于月球正面,占正面面積的31%[43],相較之下,在月球背面只有少數的月海,只涵蓋了背面2%的面積[44]。這被認為和通过月球探勘者的伽瑪射線光譜儀所描绘的月球化學圖上所看見在月球正面地殼下的生熱元素的濃縮有关。生熱元素的濃縮會造成地函下的溫度上升,部分熔解,并上升到表面造成噴發[27][45][46]。大部分玄武岩的噴發都出現在3035億年前的雨海紀,但也有少部分样本的辐射定年显示其形成于更古老的42亿年[47],也有一些相对年轻的样品,最年輕的噴發物經由撞擊坑計數测定年限发现其发生在12億年前[48]
由于月球没有大氣層、天氣变化,在最近几十亿年也没有地質活動,大部分環形山都保存得很完好。雖然有幾個多環盆地明顯的已經很久遠,它們還是能用於分派相對的年齡。由於撞擊坑是以恆定的速率累積,計算單位面積內的撞擊坑數目可以用來估計表面的年齡[53]
季節[编辑]
月球的轉軸傾角只有1.54°,遠小於地球的23.44°。由於這個緣故,太陽照射對月球季節變化的影響很小,反而是月球表面地形对季節变化有重要作用[80]

近一亿年没有任何火山和地质活动迹象 被称为熄灭了的星

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-20 22:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 pangu 于 2014-4-21 00:45 编辑

双头鹰是什么意思
根据考古学家的研究,双头鹰的原型应为在土耳其古城卡滔侯羽克,画于公元前6000年左右的双头女子像壁画。而现今发现最早的双头鹰像,出现一个在土耳其博阿兹柯伊附近出土,于公元前1750年或公元前1715年雕成的一个古赫梯泥章上。在其他赫梯遗址上,都可以找到较后年期的双头鹰图案。但在公元前9世纪开始的赫梯后期的各个遗址中,至今都没有发现双头鹰图案的踪影
                               双头鹰的由来可追溯到公元15世纪。它原是拜占庭帝国皇帝君士坦丁一世的徽记。拜占庭帝国曾横跨欧亚两个大陆,所以双头鹰一头望着西方,另一头望着东方,就象征着两块大陆间的统一以及各民族的联合。1453年,曾辉煌一时的拜占庭帝国被奥斯曼帝国消灭,拜占庭皇帝君士坦丁十一世英勇战死。他的两个弟弟,一个臣服于奥斯曼帝国,另一个带着两个儿子和女儿索菲亚·帕列奥洛格逃到罗马。后来,这两儿一女在其父死后被罗马教皇抚养成人。当时的罗马政治家们为借助俄罗斯的军事力量抵御土耳其人,便用联姻的方式将索菲亚许配给莫斯科大公伊凡三世


双头鹰就是世界地图,北极是皇冠。

1.png 2.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-21 07:05 | 显示全部楼层
中国

我们认为,大家都认为,中国曾经占领世界,号称天朝。

而没有别的国家有如此称号,而且别地国家还有意避开这个事情。几乎没有看到嘲笑中国人天下第一傻,不知道中国从古到今天,只有960平方公里,却一直号称普天之下,莫非王土。

如果我们认为,中国曾经遍布世界,世界的任何一个地方,就是我们的家。为什么他们要千里迢迢赶回中国?中国有什么特别的地方吗?

因为中国的某些地方是曾经的世界中心,真正的古代世界地理中心,真正的各方面的世界中心。他在我们中国,但是我们却不知道他在哪?幸好我们早前不知道,如果知道了,估计中国落后的几年,不是被销毁,就是我们被灭绝。

现在的我们不能想当然认为自己最伟大,只因为我们离伟大最近。


评分

1

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-3 03:05 | 显示全部楼层
盘古死了

《绎史》卷
元气蒙鸿,萌芽兹始,遂分天地,肇立乾坤,启阴感阳,分布元气,乃孕中和,是为人也。首生盘古,垂死化身;气成风云,声为雷霆,左眼为日,右眼为月,四肢五体为四极五岳,血液为江河,筋脉为地里,肌肉为田土,发髭为星辰,皮毛为草木,齿骨为金石,精髓为珠玉,汗流为雨泽,身之诸虫,因风所感,化为黎氓。
《广博物志》
盘古之君,龙首蛇身,嘘为风雨,吹为雷电,开目为昼,闭目为夜。死后骨节为山林,体为江海,血为淮渎,毛发为草木。
《述异记》
卷上 (作者:南朝梁·任昉)
昔盘古氏之死也,头为四岳,目为日月,脂膏为江海,毛发为草木。秦汉间俗说:盘古氏头为东岳,腹为中岳,左臂为南岳,右臂为北岳,足为西岳。吴楚间说:盘古氏夫妻,阴阳之始也。今南海有盘古氏墓,亘三百里,俗云后人追葬盘古之魂也。桂林有盘古祠,今人祝祀,南海有盘古国,今人皆以盘古为姓。盘古氏,天地万物之祖也,而生物始于盘古

这是我们世界上最伟大的故事,这里面有多少伤心的事情
我看到无穷无尽的悲哀在里面
我看到了我们的世界的对和错
我看到了无穷的诅咒

盘古死了,大家多念几遍,看看能不能体会到盘古死了意味

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-3 03:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 pangu 于 2014-6-3 06:58 编辑

开心果

我们知道非洲是西,西方。西是一个地方,曾今就是非洲+南美洲大陆。我们的神祖叫她就是西。

让我们来看看一个神奇的单词: 西瓜

西瓜是一个常见普通的不能在普通的单词,瓜果。但确是一个让我们伟大的单词。
西就是一个我们的非洲+南美洲大陆,是很少组成与方位无关的词。

西就是一个圆球,瓜就是一种果。西瓜就是像非洲+南美洲大陆的一种水果。
注意了,西瓜在非洲+南美洲大陆没有分裂是就有了,也就是说,西瓜出现在那个时期。

也就是说,西和瓜两个字在那时候就有了
汉字的传说,眼看就要到科学说的几十亿年前了。
大家参考一下科学根据板块设计的时间,年代,类似猪猡纪,牛猡纪。

如果我们假定神用汉字,那汉字就是神的语言,梵语靠边站了。

我们再看看南,南瓜,就是澳大利亚瓜,一个多么伟大的瓜!
在南方口音中,北瓜,也是南瓜。

冬瓜,就是东瓜,象东方一样的瓜。所以南方有东南西北瓜。评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-3 03:34 | 显示全部楼层


卦,是古代用来占卜的工具,它是象征自然现象和人事变化的一套符号。
古代用来占卜的符号:八~。占~。变~(借指已定的事情又改动)。~辞。~义。

卦从圭从卜,圭是天文测影的圭尺,刘氏认为八卦里的坎离不能反映圭尺测影,初期的卦没有坎离,才反映卦的圭测史。而八卦是后来演化出来的。

卦字解释
卦字左边为两个土字,合起来念gui,圭是古代用来测量的一种泥做的尺子,右边为卜字,卜的一竖,表示的是古代一个长八尺的杆,上面拴一个红色的绳子,合为卜字。古代人把这根杆子放到太阳下面,用圭来测量太阳在地面上的影子,推断时间,节气,年运等。

卦就是地发裂了,旁边的是地的边界,一点为支点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-3 03:37 | 显示全部楼层
八卦

传说是起源于人文始祖伏羲,伏羲是三皇之首,生于陇西成纪(今甘肃天水)。八卦表示事物自身变化的阴阳系统。用“一”代表阳,用“- -”代表阴,用三个这样的符号,组成八种形式,叫做八卦。每一卦形代表一定的事物。乾代表天,坤代表地,坎代表水,离代表火,震代表雷,艮(gèn)代表山,巽(xùn)代表风,兑代表泽。八卦互相搭配又得到六十四卦,用来象征各种自然现象和人事现象,基于当今社会人事物繁多

八卦就是八个分裂的地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-3 03:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 pangu 于 2014-5-3 13:35 编辑

北方

注意,盘古造的时候是正北方;地球是围绕第一块地逆时针旋转
1.png

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-3 04:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 pangu 于 2014-5-5 00:53 编辑

西

南美是原来的西

1.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-3 04:15 | 显示全部楼层

这是一个最神奇分裂!

3.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-3 16:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqfish123 于 2014-5-3 16:37 编辑

楼主应该再写篇《变形金刚解密》的文章,考证下谁是擎天柱,霸天虎从哪里来。。。。。。。。

点评

哈哈哈哈哈,问的扯淡,答的认真。。好玩  发表于 2014-10-25 14:22
确实会写擎天柱和霸天虎,谢谢提醒  发表于 2014-5-5 00:57
回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-5-4 09:44 | 显示全部楼层
混着神话,佛教以及科学在做东北乱炖。好多东西这老人家在伦敦书没看明白。开始一个没人知道东南西北,还真把我抓住了。中国传统的地图方位的东南西北与目前通用的西方传来的东南西北正好相反,我一直怀疑这里有故事,不过这个老人家也没什么好的解析。

解析西游记,还不如看看山海经。我们都相信,远古远古,有故事,不过真不象是佛教的故事。而且在佛学东渐后,为了适应中国,同道教文化和儒家文化,拼盘拼盘后才成了那么多的佛宗。我们得学我们知道的历史,是不是?

顺便给您百度了下“宗教”,

在汉语中,宗教本不为一联缀词。宗教的宗字意为祖先,教字意为教化,合起来就是祖宗之教化的含意。《说文解字》:“宗者,尊祖庙也,以宀从示。示者,天垂象见吉凶所以示人也,从二。三垂,日月星也,观乎天文以察时变示神事也。”这表示对神及人类祖先神灵的尊敬和敬拜。教指教育、育化,上施下效,侧重在对神道的信仰,这一点反而与西方的宗教理解较为接近。

您说 “佛教是什么?佛教就是佛的教育。而我们说是宗教。两者是统一还是冲突?我认为两者就是一回事。佛就是我们的祖宗,但怎么跟我们的历史划上等号,就要看我们的能力了。”

这是您的说法而已。我们中国人不只是说佛教是宗教,而且这是54以后的说法,无论如何,佛不是中国人的祖宗(当然可能是您的“我们”,我也不认为您会些中文就认为您是真正的血统中国人,何况您还在伦敦呢。绝世间作也不是您这样子的),佛教的历史也绝对不是中国人的历史。

佛法说“人身难得佛法难闻中国难生”,您好好琢磨琢磨。您就是位“中国难生”,想解读中国的历史和传说出处,太难啦。

点评

年轻的时候,最喜欢大雪天两顿的乱炖,记忆难忘。你说的山海经后面会提到的。  发表于 2014-5-5 00:56

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-4 12:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 有福之州 于 2014-5-4 12:30 编辑

有理有据的论述和探讨,这是很多人喜欢论坛的原因!
恭喜升级,楼主写的很不错,请继续!


点评

谢谢  发表于 2014-5-5 00:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-5 00:58 | 显示全部楼层
2.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-5 00:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 pangu 于 2014-5-5 05:30 编辑

这就是四相
3.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-5 00:59 | 显示全部楼层
4.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|美言APP(手机客户端)安装|小黑屋|Archiver|美言军事网 ( 联系方式:QQ64237762 周一至周六 8:30-17:30

本站声明:本网站所有转载之内容只代表作者本人之观点,本网站纯粹只是出于传递更多信息之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性。本站转所转载之内容,无任何商业意图,如本网站转载稿件涉及版权、著作权等问题,请您来函与本站管理员取得联系(联系方式: (只收手机短信) 周一至周六 8:30-17:30 或者电子邮箱meyet@sina.cn)。 360网站安全检测平台 网站地图sitemap

GMT+8, 2018-6-19 16:47

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表